Statystyki zdarzeń 2024

Pożary

0

Miejscowe Zagrożenia

0

Fałszywe Alarmy

0

Ćwiczenia

0

Zakończyła się rzeczowa realizacja zadania pn. „Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jednostki OSP Tyczyn” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń.

Nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy został dostarczony przez firmę „BIBMOT” BIK
z Mielca. Jest to nowoczesny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 3500 kg, z napędem 4x2
i blokadą.
Spełnia też unijne standardy w zakresie ekologii. Może pomieścić 300 litrów wody. Na wyposażeniu jest między innymi agregat wysokociśnieniowy, linia szybkiego natarcia, wyciągarka elektryczna, maszt oświetleniowy LED, kamera cofania, oświetlenie pola pracy, skrzynia sprzętowa oraz dodatkowe uchwyty.

Koszt zakupu samochodu to kwota 228 700,00 zł, w tym dofinansowanie – 171 525,00 zł oraz wkład własny – 57 175,00 zł (w tym środki Gminy Tyczyn – 27 175,00 zł oraz środki jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyczynie – 30 000,00 zł).

 

 

W dniu dzisiejszym 02 grudnia 2017 roku strażacy z naszej jednostki uczestniczyli w zabezpieczeniu wycinki drzew na ulicy Grunwaldzkiej w Tyczynie. Zadania jakie mieli wykonać polegaly na przygotowaniu miejsca wycinki, jak również na zmianie organizacji ruchu i kierowaniu ruchem tak, aby nie dopuścić do zagrożeń jakie wniosły za sobą zmiany z nimi związane. Po blisko trzech godzinach i uprzednim uprzątnięciu miejsca wycinki wróciliśmy do koszar.
W działaniach brało udział pięciu strażaków z naszej jednostki oraz samochód Ford Transit.

Free Joomla Lightbox Gallery

Dzisiaj 28 listopada 2017 roku poraz kolejny w tym roku nasza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyczynie została poproszona o przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły. Tym razem ćwiczenia ewakuacji uczniów i pracowników zostały przeprowadzone w budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tyczynie .
Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku zagrożenia dla życia i zdrowia.
Uczestnicy ćwiczeń po usłyszeniu alarmu opuścili budynek szkoły wyjściem awaryjnym i udali się na miejsce zbiórki na boisku. Kiedy dowódca zastępu OSP Tyczyn stwierdził, iż zagrożenie minęło, pracownicy oraz uczniowie placówki wrócili do budynku szkoły.
Ewakuacja przebiegała bardzo sprawnie i bez zakłóceń.

Free Joomla Lightbox Gallery

Numery Alarmowe

112

998

fb fb2