Statystyki zdarzeń 2022

Pożary

0

Miejscowe Zagrożenia

0

Fałszywe Alarmy

0

Ćwiczenia

0

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” - to słowa, które w niedzielę 25 czerwca były kilkakrotnie podkreślane podczas obchodów Gminnego Dnia Strażaka. Jest to motto strażaków, widniejące na sztandarach strażackich, które oznacz, że nie jest to zwyczajne działanie, lecz szlachetna służba Bogu, ludziom i Ojczyźnie. Dlatego rokrocznie na przełomie maja i czerwca ożywa pamięć św. Floriana, który jest nie tylko patronem, ale wzorem odwagi, męstwa i trwałości własnych przekonań.
Uroczystości z okazji Dnia Strażaka rozpoczęły się o godzinie 10:30, mszą świętą w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Kielnarowej, którą odprawił proboszcz parafii ks. Sławomir Balawender, który jest również kapelanem strażaków. Następnie przemaszerowano na plac przy remizie OSP w Kielnarowej,  gdzie nastąpiła dalsza cześć obchodów. Dowódca uroczystości druh Janusz Skoczylas, Komendant Gminny w Tyczynie złożył meldunek prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP  Janowi Kucajowi o gotowości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Tyczyn  do uroczystego apelu z okazji Dnia Strażaka. Głównym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie pomnika św. Floriana, którego dokonał ksiądz kapelan Sławomir Balawender w asyście księdza Piotra Steczkowskiego.

 

Jak co roku był to dobry czas do wyróżnienia i docenienia druhów z naszej jednostki. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podkarpackiego, złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał, druh Piotr Rybka, a brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” został odznaczony druh Krzysztof Perełka. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego,  przyznało odznakę „Strażak Wzorowy” którą otrzymał druh Dariusz Dziura.

 

Po części oficjalnej wszyscy druhowie i przybyli goście udali się na wspólny obiad i poczęstunek.

Free Joomla Lightbox Gallery

Numery Alarmowe

112

998

fb fb2