Statystyki zdarzeń 2024

Pożary

0

Miejscowe Zagrożenia

0

Fałszywe Alarmy

0

Ćwiczenia

0

Dzisiaj 28 listopada 2017 roku poraz kolejny w tym roku nasza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyczynie została poproszona o przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły. Tym razem ćwiczenia ewakuacji uczniów i pracowników zostały przeprowadzone w budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tyczynie .
Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku zagrożenia dla życia i zdrowia.
Uczestnicy ćwiczeń po usłyszeniu alarmu opuścili budynek szkoły wyjściem awaryjnym i udali się na miejsce zbiórki na boisku. Kiedy dowódca zastępu OSP Tyczyn stwierdził, iż zagrożenie minęło, pracownicy oraz uczniowie placówki wrócili do budynku szkoły.
Ewakuacja przebiegała bardzo sprawnie i bez zakłóceń.

Free Joomla Lightbox Gallery

Numery Alarmowe

112

998

fb fb2