Statystyki zdarzeń 2018

Pożary

28

Miejscowe Zagrożenia

22

Fałszywe Alarmy

1

Ćwiczenia

4

Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Tyczynie.

Dokumenty do pobrania:

załącznik 1 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

załącznik 2 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

załącznik 3 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

załącznik 4 - WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

---

>> INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY <<

 

 

Numery Alarmowe

112

998

fb fb2