Statystyki zdarzeń 2024

Pożary

0

Miejscowe Zagrożenia

0

Fałszywe Alarmy

0

Ćwiczenia

0

Zakończyła się rzeczowa realizacja zadania pn. „Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jednostki OSP Tyczyn” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń.

Nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy został dostarczony przez firmę „BIBMOT” BIK
z Mielca. Jest to nowoczesny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 3500 kg, z napędem 4x2
i blokadą.
Spełnia też unijne standardy w zakresie ekologii. Może pomieścić 300 litrów wody. Na wyposażeniu jest między innymi agregat wysokociśnieniowy, linia szybkiego natarcia, wyciągarka elektryczna, maszt oświetleniowy LED, kamera cofania, oświetlenie pola pracy, skrzynia sprzętowa oraz dodatkowe uchwyty.

Koszt zakupu samochodu to kwota 228 700,00 zł, w tym dofinansowanie – 171 525,00 zł oraz wkład własny – 57 175,00 zł (w tym środki Gminy Tyczyn – 27 175,00 zł oraz środki jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyczynie – 30 000,00 zł).

 

 

Numery Alarmowe

112

998

fb fb2