Statystyki zdarzeń 2022

Pożary

0

Miejscowe Zagrożenia

0

Fałszywe Alarmy

0

Ćwiczenia

0

DRUHOWIE OSP TYCZYN
DRUHOWIE CZYNNI
L.p Imię i nazwisko Data wstąpienia Funkcja
1. Baran Dariusz 12-01-1986 Ratownik – Kierowca
2. Bialic Tomasz 18-02-2000 Ratownik
3. Biesiadecki Zbigniew 20-02-1987 Strażak
4. Chruszcz Ludwik 25-06-1980 Strażak
5. Chuchla Tadeusz 12-02-1985 Strażak
6. Ciura Dawid 15-04-2008 Ratownik
7. Członka Andrea 01-03-2015 Strażak
8. Domino Andrzej 19-10-1969 Strażak
9. Domino Zenon 30-03-2002 Ratownik - Kierowca
10. Dziura Dariusz 19-03-2008 Ratownik - Kierowca
11. Fedus Józef 01-08-2010 Strażak
12. Gierlak Kinga 09-08-2015 Strażak
13. Janusz Marian 25-01-1971 Strażak
14. Kajzer Maciej 15-02-1991 Strażak
15. Karpeta Krzysztof 22-02-1991 Strażak
16. Kopaczyński Grzegorz 03-03-2007 Ratownik
17. Kopiec Paweł 18-03-2006 Ratownik - Kierowca
18. Kopiec Waldemar 15-10-2006 Strażak
19. Krawczyk Miłosz 07-03-2013 Ratownik
20. Krzak Grzegorz 10-02-2011 Ratownik
21. Krztoń Dawid 03-12-2012 Ratownik
22. Ligęza Krzysztof 14-07-1988 Strażak
23. Mazur Jarek 14-11-2008 Ratownik
24. Mazur Kamil 04-11-2008 Ratownik
25. Mendoń Andrzej 11-02-1991 Ratownik
26. Mendoń Robert 29-06-1990 Strażak
27. Paluch Robert 04-11-2008 Ratownik
28. Perełka Krzysztof 12-08-1991 Ratownik
29. Piasecki Hubert 25-02-2014 Strażak
30. Płonka Łukasz 05-05-2000 Ratownik
31. Rabczak Karolina 04-05-2003 Ratownik
32. Rybka Piotr 29-10-1989 Ratownik
33. Sroka Robert 29-06-1990 Ratownik
34. Stachura Jan 25-02-1996 Ratownik - Kierowca
35. Staniek Jakub 29-10-2011 Strażak
36. Staniek Wacław 11-02-1990 Ratownik
37. Stokłosa Eugeniusz 20-02-1987 Strażak
38. Trzyna Dawid 29-03-2017 Ratownik
39. Wrona Andrzej 22-07-2009 Ratownik
40. Wróbel Sebastian 20-03-2015 Ratownik
41. Zięba Piotr 19-09-2010  

 

DRUHOWIE HONOROWI I WSPIERAJĄCY
L.p Imię i nazwisko Data wstąpienia Funkcja
1. Baran Leszek 05-02-1967 Członek Honorowy
2. Baran Wilhelm 12-02-2007 Członek Wspierający
3. Gałucha Stanisław 05-03-1965 Członek Honorowy
4. Magda Stanisław 01-06-2000 Członek Honorowy
5. Najda Tadeusz 06-05-1977 Członek Honorowy
6. Piasecki Bogdan 29-03-2017 Członek Wspierający
7. Zachariasz Jan 12-06-1969 Członek Honorowy

 

MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA
L.p Imię i nazwisko Data wstąpienia Funkcja
1. Norbert Staniek 29-03-2017 MDP
2. Kotula Dominik 29-03-2017 MDP

 

Numery Alarmowe

112

998

fb fb2