Statystyki zdarzeń 2018

Pożary

7

Miejscowe Zagrożenia

4

Fałszywe Alarmy

0

Krzysztof Perełka
PREZES ZARZĄDU

Wacław Staniek
WICEPREZES - NACZELNIK

Andrzej Mendoń
ZASTĘPCA NACZELNIKA

Dariusz Dziura
SEKRETARZ

Piotr Rybka
SKARBNIK

Dawid Ciura
GOSPODARZ

Marian Janusz
CZŁONEK ZARZĄDU

Numery Alarmowe

112

998

fb fb2