Statystyki zdarzeń 2018

Pożary

28

Miejscowe Zagrożenia

22

Fałszywe Alarmy

1

Ćwiczenia

4

Krzysztof Perełka
PREZES ZARZĄDU

Wacław Staniek
WICEPREZES - NACZELNIK

Andrzej Mendoń
ZASTĘPCA NACZELNIKA

Dariusz Dziura
SEKRETARZ

Piotr Rybka
SKARBNIK

Dawid Ciura
GOSPODARZ

Marian Janusz
CZŁONEK ZARZĄDU

Numery Alarmowe

112

998

fb fb2