Statystyki zdarzeń 2018

Pożary

7

Miejscowe Zagrożenia

4

Fałszywe Alarmy

0

W dniu 7 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Tyczynie, z udziałem OSP KSRG Tyczyn, odbyła się próbna ewakuacja uczniów i nauczycieli. Zgodnie z 17 rozporządzeniem z dnia §7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów obowiązek przeprowadzenia takich ćwiczeń spoczywa na dyrektorze szkoły.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Próbną ewakuację przeprowadzono dwuetapowo, pierwsze w hali sportowej a później w budynku szkolnym.  Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami zachowując wytyczne zawarte w dokumencie szkolnym „Procedura ewakuacji” przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktów zbiórki, którym jest boisko szkolne w przypadku ewakuacji hali sportowej i plac obok „Unimetu” w przypadku ewakuacji uczniów z budynku szkolnego. Na miejscach zbiórek  nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację Pani dyrektor, gdzie okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę i halę.

Każdy element procedury podczas ewakuacji w sytuacji zagrożenia jest istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi. Dostrzeżono kilka elementów, które musimy poprawić – przećwiczyć. Są to działania, które pomagają jednostkom ratowniczym w sprawnym działaniu i znacznie skracają czas akcji. Po to właśnie odbywają się tego rodzaju ćwiczenia, aby wdrażać wszystkich do określonych zachowań ratujących życie i poprawiać dostrzeżone słabe strony.  Najważniejsze cele ewakuacji zostały osiągnięte - spokój i opanowanie oraz wywiązanie się z powierzonych zadań.

Free Joomla Lightbox Gallery

W dniu 24 września 2017 roku na stadionie sportowym w Bratkowicach odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze dla  Jednostek OSP z terenu Powiatu Rzeszowskiego. Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rzeszowie oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. W zmaganiach udział wzięło 13 drużyn męskich startujących w grupie A oraz 8 drużyn żeńskich startujących w grupie C. Zawody rozegrane zostały w trzech konkurencjach: ćwiczenia bojowe, sztafeta pożarnicza i musztra. Sędzią głównym zawodów był mł. bryg. Jacek Nita.

 

Klasyfikacja końcowa w poszczególnych kategoriach przedstawiała się następująco:
OSP WÓLKA PODLEŚNA z łącznym wynikiem 101,69 pkt.
OSP ZABRATÓWKA z łącznym wynikiem 102,39 pkt.
OSP BRATKOWICE z łącznym wynikiem 102,91 pkt.
OSP POGWIZDÓW STARY z łącznym wynikiem 108,46 pkt.
OSP HARTA z łącznym wynikiem 109,99 pkt.
OSP RZESZÓW ZALESIE z łącznym wynikiem 110,81 pkt.
OSP PALIKÓWKA z łącznym wynikiem 111,75 pkt.
OSP FUTOMA z łącznym wynikiem 114,82 pkt.
OSP RUDNA WIELKA z łącznym wynikiem 119,16 pkt.
OSP KAMIEŃ z łącznym wynikiem 121,00 pkt.
OSP NIECHOBRZ z łącznym wynikiem 128,19 pkt.
OSP TYCZYN z łącznym wynikiem 137,83 pkt.
OSP HYŻNE z łącznym wynikiem 155,73 pkt.

Klasyfikacja generalna drużyn żeńskich przedstawia się następująco:
OSP WÓLKA PODLEŚNA z łącznym wynikiem 117,61 pkt.
OSP RACŁAWÓWKA z łącznym wynikiem 120,78 pkt.
OSP PRZEWROTNE z łącznym wynikiem 134,42 pkt.
OSP FUTOMA z łącznym wynikiem 136,78 pkt.
OSP HARTA z łącznym wynikiem 137,88 pkt.
OSP TRZCIANA z łącznym wynikiem 145,87 pkt.
OSP ŁUKAWIEC z łącznym wynikiem 156,60 pkt.
OSP KRZYWA WIEŚ z łącznym wynikiem dyskw.

Zwycięska drużyna męska w konkurencji musztra: OSP BRATKOWICE
Zwycięska drużyna żeńska w konkurencji musztra: OSP RACŁAWÓWKA

Free Joomla Lightbox Gallery

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” - to słowa, które w niedzielę 25 czerwca były kilkakrotnie podkreślane podczas obchodów Gminnego Dnia Strażaka. Jest to motto strażaków, widniejące na sztandarach strażackich, które oznacz, że nie jest to zwyczajne działanie, lecz szlachetna służba Bogu, ludziom i Ojczyźnie. Dlatego rokrocznie na przełomie maja i czerwca ożywa pamięć św. Floriana, który jest nie tylko patronem, ale wzorem odwagi, męstwa i trwałości własnych przekonań.
Uroczystości z okazji Dnia Strażaka rozpoczęły się o godzinie 10:30, mszą świętą w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Kielnarowej, którą odprawił proboszcz parafii ks. Sławomir Balawender, który jest również kapelanem strażaków. Następnie przemaszerowano na plac przy remizie OSP w Kielnarowej,  gdzie nastąpiła dalsza cześć obchodów. Dowódca uroczystości druh Janusz Skoczylas, Komendant Gminny w Tyczynie złożył meldunek prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP  Janowi Kucajowi o gotowości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Tyczyn  do uroczystego apelu z okazji Dnia Strażaka. Głównym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie pomnika św. Floriana, którego dokonał ksiądz kapelan Sławomir Balawender w asyście księdza Piotra Steczkowskiego.

 

Jak co roku był to dobry czas do wyróżnienia i docenienia druhów z naszej jednostki. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podkarpackiego, złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał, druh Piotr Rybka, a brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” został odznaczony druh Krzysztof Perełka. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego,  przyznało odznakę „Strażak Wzorowy” którą otrzymał druh Dariusz Dziura.

 

Po części oficjalnej wszyscy druhowie i przybyli goście udali się na wspólny obiad i poczęstunek.

Free Joomla Lightbox Gallery

Numery Alarmowe

112

998

fb fb2