Statystyki zdarzeń 2024

Pożary

0

Miejscowe Zagrożenia

0

Fałszywe Alarmy

0

Ćwiczenia

0

Dzisiaj 11 listopada 2017 roku poczet sztandarowy reprezentował naszą jednostkę podczas obchodów Święta Niepodległości.  Obchody rozpoczęły się o godzinie 08:45 przemarszem spod Urzędu Gminy pocztów sztandarowych do kościoła parafialnego w Tyczynie w którym o godzinie 9:00 rozpoczęła się Msza Święta w intencji Narodu. Mszę Świętą celebrował ks. Marian Czeńczek. Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz na skwerek pod Pomnik Czynu Patriotycznego, pod którym delegacje przedstawicieli samorządu i społeczności lokalnej złożyły kwiaty. Na czele przemarszu nie mogło oczywiście zabraknąć  Orkiestry Dętej , która uświetniła również przebieg Mszy Świętej.  Udział w tej uroczystości był hołdem dla poległych, którzy zginęli walcząc za nasz kraj oraz wyrazem szacunku dla Ojczyzny, za którą wspólnie modliliśmy się.

Free Joomla Lightbox Gallery

W dniu 7 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Tyczynie, z udziałem OSP KSRG Tyczyn, odbyła się próbna ewakuacja uczniów i nauczycieli. Zgodnie z 17 rozporządzeniem z dnia §7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów obowiązek przeprowadzenia takich ćwiczeń spoczywa na dyrektorze szkoły.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Próbną ewakuację przeprowadzono dwuetapowo, pierwsze w hali sportowej a później w budynku szkolnym.  Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami zachowując wytyczne zawarte w dokumencie szkolnym „Procedura ewakuacji” przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktów zbiórki, którym jest boisko szkolne w przypadku ewakuacji hali sportowej i plac obok „Unimetu” w przypadku ewakuacji uczniów z budynku szkolnego. Na miejscach zbiórek  nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację Pani dyrektor, gdzie okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę i halę.

Każdy element procedury podczas ewakuacji w sytuacji zagrożenia jest istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi. Dostrzeżono kilka elementów, które musimy poprawić – przećwiczyć. Są to działania, które pomagają jednostkom ratowniczym w sprawnym działaniu i znacznie skracają czas akcji. Po to właśnie odbywają się tego rodzaju ćwiczenia, aby wdrażać wszystkich do określonych zachowań ratujących życie i poprawiać dostrzeżone słabe strony.  Najważniejsze cele ewakuacji zostały osiągnięte - spokój i opanowanie oraz wywiązanie się z powierzonych zadań.

Free Joomla Lightbox Gallery

W dniu 24 września 2017 roku na stadionie sportowym w Bratkowicach odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze dla  Jednostek OSP z terenu Powiatu Rzeszowskiego. Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rzeszowie oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. W zmaganiach udział wzięło 13 drużyn męskich startujących w grupie A oraz 8 drużyn żeńskich startujących w grupie C. Zawody rozegrane zostały w trzech konkurencjach: ćwiczenia bojowe, sztafeta pożarnicza i musztra. Sędzią głównym zawodów był mł. bryg. Jacek Nita.

 

Klasyfikacja końcowa w poszczególnych kategoriach przedstawiała się następująco:
OSP WÓLKA PODLEŚNA z łącznym wynikiem 101,69 pkt.
OSP ZABRATÓWKA z łącznym wynikiem 102,39 pkt.
OSP BRATKOWICE z łącznym wynikiem 102,91 pkt.
OSP POGWIZDÓW STARY z łącznym wynikiem 108,46 pkt.
OSP HARTA z łącznym wynikiem 109,99 pkt.
OSP RZESZÓW ZALESIE z łącznym wynikiem 110,81 pkt.
OSP PALIKÓWKA z łącznym wynikiem 111,75 pkt.
OSP FUTOMA z łącznym wynikiem 114,82 pkt.
OSP RUDNA WIELKA z łącznym wynikiem 119,16 pkt.
OSP KAMIEŃ z łącznym wynikiem 121,00 pkt.
OSP NIECHOBRZ z łącznym wynikiem 128,19 pkt.
OSP TYCZYN z łącznym wynikiem 137,83 pkt.
OSP HYŻNE z łącznym wynikiem 155,73 pkt.

Klasyfikacja generalna drużyn żeńskich przedstawia się następująco:
OSP WÓLKA PODLEŚNA z łącznym wynikiem 117,61 pkt.
OSP RACŁAWÓWKA z łącznym wynikiem 120,78 pkt.
OSP PRZEWROTNE z łącznym wynikiem 134,42 pkt.
OSP FUTOMA z łącznym wynikiem 136,78 pkt.
OSP HARTA z łącznym wynikiem 137,88 pkt.
OSP TRZCIANA z łącznym wynikiem 145,87 pkt.
OSP ŁUKAWIEC z łącznym wynikiem 156,60 pkt.
OSP KRZYWA WIEŚ z łącznym wynikiem dyskw.

Zwycięska drużyna męska w konkurencji musztra: OSP BRATKOWICE
Zwycięska drużyna żeńska w konkurencji musztra: OSP RACŁAWÓWKA

Free Joomla Lightbox Gallery

Numery Alarmowe

112

998

fb fb2