Statystyki zdarzeń 2022

Pożary

0

Miejscowe Zagrożenia

0

Fałszywe Alarmy

0

Ćwiczenia

0

W dniu 7 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Tyczynie, z udziałem OSP KSRG Tyczyn, odbyła się próbna ewakuacja uczniów i nauczycieli. Zgodnie z 17 rozporządzeniem z dnia §7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów obowiązek przeprowadzenia takich ćwiczeń spoczywa na dyrektorze szkoły.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Próbną ewakuację przeprowadzono dwuetapowo, pierwsze w hali sportowej a później w budynku szkolnym.  Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami zachowując wytyczne zawarte w dokumencie szkolnym „Procedura ewakuacji” przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktów zbiórki, którym jest boisko szkolne w przypadku ewakuacji hali sportowej i plac obok „Unimetu” w przypadku ewakuacji uczniów z budynku szkolnego. Na miejscach zbiórek  nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację Pani dyrektor, gdzie okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę i halę.

Każdy element procedury podczas ewakuacji w sytuacji zagrożenia jest istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi. Dostrzeżono kilka elementów, które musimy poprawić – przećwiczyć. Są to działania, które pomagają jednostkom ratowniczym w sprawnym działaniu i znacznie skracają czas akcji. Po to właśnie odbywają się tego rodzaju ćwiczenia, aby wdrażać wszystkich do określonych zachowań ratujących życie i poprawiać dostrzeżone słabe strony.  Najważniejsze cele ewakuacji zostały osiągnięte - spokój i opanowanie oraz wywiązanie się z powierzonych zadań.

Free Joomla Lightbox Gallery

Numery Alarmowe

112

998

fb fb2